Korzyści terapii neurofeedback

Neurofeedback to specyficzna forma treningu , która opiera się na założeniu, że ludzie mogą świadomie zmieniać sposób działania swojego mózgu za pomocą programów treningowych. Pomagają im zwizualizować i nauczyć się zmieniać określone wzorce aktywności elektrycznej w ich mózgu, które definiowane są za pomocą fal mózgowych

Za pomocą czujników (elektrod) na skórze głowy możemy mierzyć i monitorować tę aktywność. Dzięki oprogramowaniu do analizy mózgu (mapa mózgu QEEG) mamy możliwość określenia , jakie konkretne działania powodują niepożądane objawy, które chcemy poddać leczeniu.

Kiedy już poznajemy obszary, które nie działają w sposób prawidłowy, zostaje ustalony indywidualny plan treningowy, który pomoże „nauczyć” nasz mózg odpowiedniego sposobu zachowania czy kontrolowania trudnych emocji.

Bardzo często mózg jest porównywany do mięśnia, a to za sprawą analogicznego mechanizmu funkcjonowania obu narządów.  Podobnie jak ćwiczenia fizyczne rozwijają określone mięśnie, tak i  mózg, który jest nieustanie stymulowany i poddawany różnym treningom pozyskuje nowe umiejętności.

Jednak zarówno w przypadku stymulacji mięśni jak i mózgu potrzeba czasu a także odpowiedniej ilości powtórzeń danego ćwiczenia. Na takim założeniu opiera się trening neurofeedbacku.

Czym są fale mózgowe i jak je interpretować?

Fale mózgowe są impulsami elektrycznymi wytwarzanymi, gdy komórki mózgowe komunikują się ze sobą.  Mówią nam o tym, jak się czujemy i funkcjonujemy. Pokazują nasze nawyki myślowe, poziomy stresu, a także ukryte emocje i  ogólną funkcję mózgu.

Fale mózgowe odzwierciedlają pewne procesy zachodzące w mózgu. Charakteryzują się one dwiema cechami: mocą (amplitudą) oraz prędkością (częstotliwością)

Częstotliwości te można następnie podzielić na różne kategorie (zakresy częstotliwości). Każde z tych pasm częstotliwości (delta, theta, alfa, beta, gamma) wiążą  się z różnymi procesami poznawczymi i emocjonalnymi w mózgu

Oznacza to, że jeśli potrafimy nauczyć się zwiększać lub zmniejszać siłę lub prędkość niektórych fal mózgowych, możemy świadomie kontrolować, w jaki sposób nasz mózg przetwarza i reaguje na różne odczucia i zdarzenia.

neurofeedback

 

Zanim jednak rozpoczniemy trening neurofeedbacku  należy zweryfikować, które obszary w mózgu mogą być dysfunkcyjne, biorąc pod uwagę specyficzne problemy dziecka lub osoby dorosłej.

 

Obszar mózgu Funkcja Leczenie/ Poprawa zaburzeń
Płat ciemieniowy Lewa półkula: Rozwiązywanie problemów, zdolność liczenia, tworzenie złożonych konstrukcji gramatycznych

Prawa półkula: Orientacja w terenie, zmysł przestrzenny

Dyskalukulia

Problemy z nauką

Płat czołowy Lewa półkula: Pamięć robocza koncentracja, pozytywne emocje

Prawa półkula: Pamięć epizodyczna, świadomość społeczna

Depresja

Strach, lęk

Słabe funkcje wykonawcze

Płat skroniowy Lewa półkula: Rozpoznawanie języka oraz poszczególnych wyrazów, czytanie

Prawa półkula: Rozpoznawanie obiektów, twarzy

Negatywne emocje: złość, wściekłość

Dysleksja

Wzmacnianie pamięci długoterminowej

Leczenie poudarowe

Kora czuciowo-ruchowa Lewa półkula: Uwaga oraz procesy poznawcze

Prawa półkula: Wyciszenie, empatia, drobne zdolności motoryczne, sprawność manualna, integracja i przetwarzanie sensoryczne i motoryczne

Paraliż (poudarowy)

Drgawki

Słaba ręka

Zespół ADHD

Zakręt kolisty Uwaga, motywacja Obsesje, zachowania kompulsywne, perfekcjonizm, ADHD, zachowania obsesyjno-kompulsywne
Obszar Broca Mowa Dysleksja, Słaba mowa, słabe czytanie

Podczas treningu neurofeedbacku wykorzystywane są odpowiednie protokoły, oparte na właściwym  doborze częstotliwości fal w celu uzyskania  pożądanych  efektów. Oto one:

Protokół alpha

Stosowany w leczeniu takich zaburzeń jak:

 • Łagodzenie bólu
 • Zmniejszenie stresu i lęku
 • Poprawa pamięci oraz sprawności umysłowej

Najczęściej stosowane pasmo częstotliwości dla protokołu alfa to zakres od 7-10 Hz, gwarantuje ono zmniejszenie lęku i stresu

Częstotliwość 10 Hz odpowiada za głębokie rozluźnienie mięśni, redukcje bólu, regulację częstości oddechu oraz normalizację pracy serca.

Protokół beta

Aktywność beta jest doskonałym wskaźnikiem sprawności umysłowej. Nieodpowiednia aktywność tych fal reprezentuje następujące zaburzenia psychiczne:

 • Depresję
 • ADHD
 • Bezsenność

Fale mózgowe beta wiążą się ze świadomą precyzją oraz silnym skupieniem i umiejętnością rozwiązywania problemów. Co ciekawe, leki stosowane w celu pobudzenia czujności i koncentracji (Medikinet) również powodują zwiększenie  fal beta w mózgu

Zakresy fal beta oraz uzyskiwane wyniki:

7-9 Hz- poprawa umiejętności czytania

12-15 Hz- poprawa koncentracji i uwagi

12-15 Hz i 14-22 Hz- poprawa zdolności liczenia, zmniejszenie natłoku natrętnych myśli,  ograniczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz poprawa snu

Protokół alpha/theta

Jest wskaźnikiem pomiędzy świadomością a snem. Jest jednym z najbardziej skutecznych treningów redukujących stres. Stosuje się go głównie w przypadku:

 • Ciężkiej depresji
 • Uzależnieniach
 • Fobiach i lękach

Jednocześnie wykazuje pozytywne działanie poprzez zwiększenie:

 • Kreatywności
 • Zdolności muzycznych
 • Zdolności do relaksu i odprężenia
Protokół delta

Trening ten wykorzystywany jest w celu:

 • Łagodzenia bólów głowy
 • Pourazowego uszkodzenia mózgu
 • Leczenia ostrych skurczów mięśni
 • Zmniejszenie lęku i poprawa snu
Protokół gamma

Fale gamma odznaczają się najwyższą częstotliwością i związane są z przetwarzaniem pamięci, a także  zmaksymalizowaniem funkcji  poznawczych

Trening ten wykorzystywany jest do:

 • Zwiększania efektywności uczenia się
 • Poprawy umiejętności rozwiązywania problemów
 • Zmniejszenia liczby ataków bólów migrenowych
 • Poprawy zdolności obliczeniowych
 • Zwiększenie szybkości przetwarzania informacji. Szybsza konsolidacja informacji z pamięci krótko- do długoterminowej.
Protokół theta

Fale mózgowe theta są powiązane z :

 • Pamięcią
 • Emocjami
 • Kreatywnością
 • Snem, medytacją a także stanami hipnozy

Za pomocą tego protokołu można oczekiwać zmniejszenia się :

 • Lęku
 • Depresji
 • Zaburzeń emocjonalnych w tym ADHD
Trening neurofeedbacku u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi

Przeprowadzono wiele badań nad wpływem terapii opartej na neurofeeddbacku w zaburzeniach takich jak ADHD oraz ASD. Oto wyniki kilku z nich

 • U dzieci z ADHD 30 sesji treningowych neurofeedbacku poprawiło: funkcje poznawcze oraz iloraz inteligencji (IQ). Uzyskane efekty były widoczne nawet 6 miesięcy od zakończenia leczenia.
 • Interesującym faktem jest porównywalna skuteczność treningu neurofeedbacku w stosunku do leczenia farmakologicznego. 20 sesji treningu neurofeedbacku skutkowało poprawą uwagi i koncentracji zauważalną jedynie podczas regularnego stosowania leków opartych na metylofenidacie
 • Przegląd na dużej grupie dzieci (150 pacjentów z zespołem Aspergera) wykazał, że neurofeedback poprawił ich uwagę, a także zwiększył osiagnięcia w nauce. Dodatkowo zauważono wzrost ilorazu inteligencji (IQ) o 9 punktów.
 • Podobnie w kilku badaniach nad dziećmi ze spektrum autyzmu wykazano, że trening neurofeedbacku poprawił u nich zachowania społeczne, umiejętności komunikacyjne oraz kontakt wzrokowy.

Trening neurofeedbacku jest obiecującą metodą leczenia zaburzeń neurorozwojowych, ale również innych problemów neurologicznych takich jak: udary, ciężka depresja, schizofrenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i inne. Dodatkowo jest metodą bezpieczną bez ryzyka wystapienia skutków ubocznych jak ma to miejsce przy stosowaniu leczenia farmakologicznego. Postępy, jakie wykonuje pacjent podczas treningu  obserwuje się już  po pierwszych
treningach, jednakże konieczne jest ich stałe  powtarzanie w celu utrwalenia zmian. Dlatego też terapia u większości pacjentów składa się zazwyczaj z 20-60 treningów.  U osób zdrowych, poprawę funkcjonowania odnotowuje się po 20 treningach. U osób z zaburzeniami wymagane jest minimum 40-60 treningów.
Terapia neurofeedback wymaga systematyczności i cierpliwości ale wyniki uzyskane za pomocą tej terapii mogą być bardzo satysfakcjonujące.

Please follow and like us:
error0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *