Pycnogenol- kolejny cudowny lek na autyzm i ADHD?

Pycnogenol jest to związek otrzymywany z kory francuskiej sosny morskiej. Zawiera dużą ilość flawonoidów zwanych procyjanidami, które wykazują szereg pozytywnych efektów w organizmie człowieka.  Co ciekawe związek ten uzyskuje swoją aktywność biologiczną dopiero w momencie dotarcia do jelita grubego na skutek działalności bakterii, które przekształcają nieaktywny związek w metabolity o dużej aktywności biologicznej.

 

 

Pycnogenol został swego czasu okrzyknięty złotym środkiem w leczeniu objawów ADHD. Było http://www.viagrasoft.org/lady-era/ to spowodowane rosnącą falą niepokoju związana z występowanie skutków ubocznych podczas leczenia  preparatami na bazie metylofenidatu i szukanie bezpieczniejszej alternatywy.

Niepokój został dodatkowo podsycony publikacją wyników jednego z dobrze zaprojektowanych  badań, które pokazało skuteczność  leczenia metylofenidatem równą placebo.  Zrodziło to dyskusję nad celowością podawania dzieciom leków oraz zapoczątkowało trend poszukiwania niekonwencjonalnych metod leczenia ADHD, które nie wywołują niepożądanych skutków ubocznych.

Pycnogenol jest obecnie jednym z najlepiej przebadanych substancji pod kątem problematyki występującej w ADHD. Oto w jaki sposób korzystnie oddziaływuje w zaburzeniach nadpobudliwości psychoruchowej

  1. Zwiększa przepływ krwi w naczyniach mózgowych

Zwiększony przepływ krwi w mózgu, gwarantuje lepsze zaopatrzenie komórek nerwowych w tlen i glukozę, czyli w podstawowe substraty niezbędne do prawidłowej pracy układu nerwowego. Dzięki temu związek ten może wzmacniać  funkcje poznawcze. W badaniu przeprowadzonym na zdrowych uczniach, Pycnogenol podawany przez okres 8 tygodni zmniejszał częstość  niepowodzeń testowych, jednocześnie zwiększając zdolność zapamiętywania i poprawiając funkcję wykonawcze.

  1. Reguluje stężenie neuroprzekaźników w mózgu

W zespole nadpobudliwości psychoruchowej odnotowuje się zaburzenia w ilości neuroprzekaźników w mózgu, w szczególności dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny. Okazuje się, że u dzieci z ADHD występuje wzmożona utrata wyżej wymienionych związków wraz z moczem, co dodatnio koreluje z objawami nadpobudliwości. Pycnogenol, podawany 61 dzieciom ze zdiagnozowanym ADHD w dawce 1 mg / kg masy ciała, przez okres 4 tygodni, był istotnie związany z poprawą nadaktywności i zwiększeniem uwagi w porównaniu z placebo, co wiązało się ze zmniejszeniem stężeń katecholamin w moczu.

  1. Zmniejsza stres oksydacyjny

Pycnogenol jest bardzo silnym antyoksydantem, który chroni organizm dziecka przed niszczycielskim działaniem wolnych rodników. Dzieci z ADHD i autyzmem są bardziej podatne na stres oksydacyjny, z powodu upośledzonych mechanizmów antyoksydacyjnych. Genetyczna predyspozycja połączona z narażeniem środowiskowym generuje ogromną ilość wolnych rodników tlenowych w organizmie dziecka, które powodują szereg problemów neurologicznych. W licznych badaniach podawanie pycnogenolu wiązało się z obniżeniem stężenia głównego markera stresu oksydacyjnego w postaci kwasu metylomalanowego z jednoczesnym zwiększeniem produkcji najsilniejszego antyoksydantu w organizmie- glutationu. W związku z bardzo wybiórczą dietę dziecka spowodowaną zaburzeniami sensorycznymi i eliminacją z diety warzyw i owoców, bardzo ważna jest podaż antyoksydantów z innych źródeł, w tym również suplementów.

Wpływ suplementacji pycnogenolem na stężenie glutationu we krwi, po miesiącu (1) i po dwóch miesiącach (2)

  1. Pomocny w walce z alergią

Alergia jest jednym z czynników, który zaostrza problemy występujące u dzieci z autyzmem czy ADHD.  Problemy ze snem będące wynikiem trudności w oddychaniu prowadzą do nadmiernej senności w ciągu dnia, to z kolei osłabia koncentrację  skutkuje problemami w skupieniu uwagi. W przypadku  alergii manifestującej  się na skórze w postaci pokrzywki czy uporczywego świądu może dojść do nadreaktywności, a czasami do agresywnych zachowań.

Pycnogenol może łagodzić negatywne skutki alergii poprzez zmniejszenie wytwarzania histaminy, związku odpowiedzialnego za rozwój objawów alergicznych.

Podsumowanie:

Niewątpliwą zaletą pycnogenolu jest jego naturalny skład, ale czy jest to lek na ADHD? Z pewnością nie. Jednak jako element terapii wspomagającej być może tak.

W zaburzeniach neurorozwojowych nie ma jednej głównej przyczyny, która byłaby odpowiedzialna za wystąpienie objawów. Dlatego nigdy nie dojdzie do opatentowania leku, który likwiduje wszystkie niepożądane zachowania u dziecka, a jednocześnie będzie stanowił skuteczny środek na pamięć, koncentrację i uwagę. Jeśli zaburzenie jest wieloczynnikowe, postępowanie prawdopodobnie również musi  być wielopłaszczyznowe.

Piśmiennictwo:

  • Dvoráková M, et al. (2006). The effect of polyphenolic extract from pine bark, Pycnogenol on the level of glutathione in children suffering from attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
  • Scheff SW, et al. (2013). Neuroprotective effect of Pycnogenol® following traumatic brain injury.
  • Trebatická J, et al. (2006). Treatment of ADHD with French maritime pine bark extract, Pycnogenol [Abstract].
  • Choi YH, Yan GH. Pycnogenol inhibits immunoglobulin E-mediated allergic response in mast cellsPhytother Res. (2009)

Please follow and like us:
error0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *