Czy Sanprobi IBS jest idealnym probiotykiem  w zespole jelita drażliwego?

Dlaczego tak trudno znaleźć dobry probiotyk?

Ile osób przetestowało na sobiewyżej wymieniony probiotyk i zniechęcona brakiem widocznych efektów porzuciła probiotykoterapię? Sama znam wiele takich  przypadków, niestety osoby  zniechęcają się do suplementacji jednym probiotykiem, porzucając kolejne próby z wykorzystaniem innych preparatów.

Temat mikrobioty jelitowej w zespole jelita drażliwego jest bardzo złożony i jak pokazują badania za jego objawy odpowiada zarówno obniżona ilość jak i  różnorodność bakterii, a nie brak jednego wyselekcjonowanego  szczepu bakteryjnego, jak w przypadku probiotyku Sanprobi IBS. Mowa tutaj o szczepie bakteryjnym  Lactobacillus plantarum 299v, który odgrywa ważną  rolę w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażliwego, jednak w pojedynkę niestety nie za wiele zdziała.

Dobór właściwego probiotyku dla osoby z IBS-em przypomina trochę szukanie właściwego klucza do zamku. Każdy z nas ma unikalną mikroflorę jelitową, która kształtuje się pod wpływem różnych czynników środowiskowych. Zatem oczekiwanie, że jeden probiotyk przyniesie ulgę każdej osobie z IBS-em jest trochę tak jak wierzenie, że istnieje jeden lek na wszystkie dolegliwości.

Dlatego coraz bardziej zasadna staje się probiotykoterapia celowana oparta na kilku podejściach:

badaniu mikroflory jelitowej pod kątem ilościowym i jakościowym, w celu oceny jakich bakterii mamy za mało lub za dużo i doborze takich szczepów bakteryjnych, które na zasadzie konkurencji o niszę, rozumianą jako dostęp do odpowiedniego miejsca i jedzenia będą wypierały „problematyczne bakterie”

oceny stresorów lub czynników, które mają wpływ na dziesiątkowanie populacji „dobrych bakterii”, przyczyniając się do zaostrzenia objawów IBS-u. Myślę, że jest to również świetny element profilaktyki, zwłaszcza jeśli wiemy, że przed nami stresujący tydzień w pracy, konieczna antybiotykoterapia albo zbliżający się wyjazd, gdzie przestrzeganie diety będzie problamtyczne.

 weryfikacji dominujących objawów. Okazuje się, że niektóre dolegliwości skorelowane są typowymi modelami zaburzeń mikroflory jelitowej. Przywracanie równowagi prowadzi do zmniejszenia lub całkowitego zlikwidowania objawów zespołu jelita drażliwego.

1.Stres

Stres ma  dualistyczny charakter. Z jednej strony jest czynnikiem inicjującym rozwój IBS-u, z drugiej wpływa na zaostrzenie jego objawów oraz pogarsza przebieg samej choroby. Okazuje się, że mikroflora jelitowa ma kluczowy wpływ na modulowanie osi podwzgórze- przysadka nadnercza i kontroluje ilość wydzielanego hormonu stresu- kortyzolu.

Pod wpływem przewlekłego stresu pacjenci z IBS-em doświadczają:

Enteriobacteriacea: bakterii posiadających zdolność fermentacji laktozy(stąd gazy i biegunka po spożyciu mleka), produkcji siarkowodoru oraz zmniejszenie dostępności tryptofanu dla szlaku serotoninowego- co może być przyczyną depresji.

↓  Lactobacillus– korzystnych szczepów bakteryjnych, które zapobiegają rozwojowi patogennej flory oraz korzystnie modulują układ odpornościowy gospodarza.

Jaki szczep bakteryjny może pomóc w łagodzeniu negatywnych skutków stresu?

Bifidobacterium infantis, jako modulator osi podwzgórze- przysadka nadnercza (HPA).

– Lactobacillus rhamnosus – zmniejsza wydzielanie kortyzolu, w odpowiedzi na bodziec stresowy

– VSL# 3 (mieszanina szczepów bakteryjnych)- łagodzący niekorzystne zmiany w objętości części mózgu odpowiedzialnego za funkcje poznawcze- hipokampu, będący wynikiem przewlekłego narażenia na stres. Mechanizm działania opiera się na zwiększeniu BDNF- neurotroficznego  czynnika pochodzenia mózgowego, odpowiedzialnego za neurogenezę.

Ciekawych odkryć dostarczyły badania na gryzoniach, które pokazały, że wywołane stresem zmiany w mikroflorze jelitowej u szczurzej matki zostały przeniesione na jej potomstwo. Wnioski płynące z tych badań mogą sugerować potencjalny wpływ stresu prenatalnego jak również poporodowego u matki na rozwój  zaburzeń mikrobioty jelitowej u potomstwa, co prawdopodobnie stanowi podłoże IBS-u.

2. Antybiotyki 

Antybiotyki bardzo poważnie ingerują w mikroflorę jelitową. Istnieją badania potwierdzające dodatnią korelację pomiędzy częstym stosowaniem antybiotyków w dzieciństwie, a rozwojem IBS-u w życiu dorosłym, co powino być czerwoną lampką alarmową dla wszystkich lekarzy, którzy podają antybiotyk bez wcześniejszej weryfikacji podłoża infekcji. Podczas stosowania antybiotyków bardzo ważny jest schemat postępowania

  • Do antybiotyku podajemy preparat zawierający drożdżaka Saccharomyces boulardii (Enterol)
  • Po zakończeniu antybiotykoterapii wybieramy jeden z preparatów wieloszczepowych (tabelka na samym końcu), który ma najbardziej zróżnicowany skład. Ma to na celu jak najszybsze odtworzenie mikrośrodowiska w jelitach sprzed wdrożeniem antybiotyku.

3. Zwiększona wrażliwość trzewna czyli nasilone dolegliwości bólowe w przebiegu IBS-u

Przerost niektórych bakterii powoduje produkcję różnych związków, które oddziaływają na receptory bólowe w jelicie i prowadzą do nasilenia dolegliwości związanych z IBS-em. Należą do nich już wcześniej wspomniane bakterie z rodzaju Enteriobacteriacea oraz bakterie redukujące związki siarki. Te ostatnie produkują siarkowodór, który w największym stopniu wpływa na odczuwalny dyskomfort i nasila dolegliwości bólowe

Jaki szczep bakteryjny może pomóc w łagodzeniu nadwrażliwości trzewnej?

Lactobacillus reuterii

– Bakterie z rodzaju Bifidobacterium

4. Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

Problemy z biegunką lub zaparciem są bardzo częstym objawem zespołu jelita drażliwego. Jak się okazuje i w tej kwestii bardzo dużą rolę odgrywa prawidłowo ukształtowana mikroflora jelitowa. Przerost lub niedobór bakterii może przyczyniać się do zmian w częstotliwości jak również konsystencji stolca.

W przypadku postaci biegunkowej obserwuje się przerost bakterii Proteobacteria i Firmicutes oraz obniżona ilość Bifidobacterium.

Szczepy bakteryjne, które są pomocne w walce biegunkami to:

Saccharomyces boulardii oraz mieszanka szczepów Lactobacillus acidophilusLactobacillus plantarumLactobacillus rhamnosusBifidobacterium breveBifidobacterium lactisBifidobacterium longum, and Streptococcus thermophilus

W przypadku zaparć obserwowany jest przerost bakterii z rodziny Veillonellain

Szczepy bakteryjne, które sprawdza się w przypadku zaparć to

Bifidobacterium lactis HNo19 Bacillus subtilis and Streptococcus faecium, Lactobacillus reuterii

5.Wpływ na barierę jelitową

 Prawidłowa mikroflora jelitowa jest warunkiem szczelnej bariery jelitowej. Swoją funkcję sprawuje poprzez pośredni wpływ na funkcjonowanie specjalnych białek okludyn odpowiedzialnych za połączenia ścisłe w jelitach, które zapewniają integralność komórek nabłonka jelitowego. Bariera jelitowa jest niezwykle ważnym elementem zdrowych jelit ale na skutek różnych czynników zostaje naruszona. Dzieje się to za sprawą zażywanych leków, szczególnie antybiotyków, zbyt intensywnej aktywności fizycznej, infekcjom jelitowym, itp.

 Szczepy bakteryjne, które pozwalają utrzymywać szczelność bariery jelitowej

– Lactobacillus rhamnosus GG

–  Bifidobacterium brave

 6.Problemy alergiczne oraz nietolerancje

Dosyć powszechnym problemem pacjentów z IBS-em są reakcje alergiczne lub przewlekła aktywacja stanu zapalnego w jelitach, która może być również skutkiem toczącego się procesu alergicznego. Prawidłowa mikroflora jelitowa pozwoli na zrównoważenie cytokin prozapalnych z przeciwzapalnymi, a co za tym idzie wygaszenie odpowiedzi zapalnej. Ma to kluczowe znaczenie w łagodzeniu dolegliwości zespołu jelita drażliwego.

W tym wypadku warto zwrócić uwagę na szczepy bakteryjne:

– Bifidobacterium infantis

-Bifidobacterium longum

-Bifidobacterium bifidum

-Streptococcus termophillus

-Lactobacillus bulgaricus

Poniżej została zamieszczona tabelka z dokładnym opisem preparatów pro biotycznych na rynku wraz ze szczepami bakteryjnymi które zawierają w składzie.

Nazwa handlowa preparatu Szczepy bakteryjne
Sanprobi IBS Lactobacillus plantarum 299V
Lactibiane Tolerancja Bifidobacterium lactis LA 303

Lactobacillus acidophilus LA 201

Lactobacillus plantarum LA 301

Lactobacillus salivarus LA 302

Bifidobacterium lactis LA 304

Lactibiane Wzorcowy Bifidobacterium longum LA 101

Lactobacillus helvetius LA 102

Lactococcuss lactis LA 103

Streptococcus thermophilus LA104

Probiotic Shield Bacillus coagulants MTCC5856
Lacium Forte Saccharomyces  boulardii

Bifidobacterium breve BR03

Lactobacillus plantarum LP01

Vivomixx (VSL#3) Streptococcus thermophilus DSM24731,

Bifidobacterium longum DSM24736,

Bifidobacterium breve DSM24732,

 Bifidobacterium infantis DSM24737,

Lactobacillus acidophilus DSM24735,

Lactobacillus plantarum DSM24730,

Lactobacillus paracasei DSM2473

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734

Sanprobi Enteric Lactococcus lactis Rosell 1058

Lactobacillus casei Rosell 2115

Lactobacillus Helvetius Rosell 52

Bifidobacterium bifidum Rosell 71

BioGaia

 

Lactobacillus reuteri Protectis DSM  17938
Sanprobi Barrier Bifidobacterium lactis W52

Lactobacillus brevis W63

Lactobacillus casei W56

 Lactococcus lactis W19

Lactococcus lactis W58

Lactobacillus acidophilus W37

Bifidobacterium bifidum W23

 Lactobacillus salivarius W24

Sanprobi Superformuła

 

 

 

 

 

 

 Bifidobacterium lactis W51

Bifidobacterium lactis W5

Lactobacillus acidophilus W22

Lactobacillus casei W20

Lactobacillus plantarum W21

Lactobacillus salivarius W24

Lactococcus lactis W19

 

Sanprobi Stress

Lactobacillus helveticus Rosell – 52

Bifidobacterium longum Rosell- 175

Epic Pro Lactobacillus acidophilus La-14

Bifidobacterium lactis BI-04

 Bifidobacterium lactis BI-07

Lactobacillus acidophilus DDS1-25

Lactobacillus casei Lc-11

 Lactobacillus paracasei Lpc-37

Lactobacillus plantarum Lp-115

Lactobacillus rhamnosus Lr-32

 Lactobacillus salivarius Ls-33

 Lactobacillus lactis Ll-23

Streptococcus thermophilus St-21

Lactobacillus gasseri Lg-36

 Bifidobacterium infantis

 Lactobacillus helveticus Rossel-52

Lactobacillus helveticus,

 Lactobacillus fermentum

Bifidobacterium animalis

 Kyo-Dophilus (mieszanka L.gasseri, B.longum, B.bifidum),

Lactobacillus reuteri

Saccharomyces boulardii

Lactobacillus bulgaricus Lb-87 0,5 miliarda cfu, Lactobacillus brevis Lbr-35

Bifidobacterium bifidum Bb-06

Bifidobacterium breve Bb

Bifidobacterium longum

Piśmiennictwo:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734998/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27881403

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26662472

https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpgi.00338.2016

 

Please follow and like us:
error0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *