Posted by admin

W jaki sposób może zostać przeprowadzona wycena firmy

Wycena firmy – do jakich celów się ją wykonuje
Firmy podczas swojego działania niekiedy potrzebują przeprowadzić wycen tego, ile są warte. Spowodowane to być może różnymi sytuacjami, i zależnie od potrzeb jest też dobierany sposób przeprowadzenia takiej wyceny, do popularnych metod należą porównawcza, majątkowa i dochodowa. Często prosić o nią będą banki, jeśli taki podmiot rozpoczyna staranie o jakąś formę dofinansowania w formie linii debetowej albo kredytu. Opierając się na takiej wycenie szacowane jest ryzyko i podejmowana decyzja o tym, czy wniosek będzie zaakceptowany, czy jednak odrzucony. Kolejną sytuacją, w jakie z reguły będzie potrzebna wycena firm, jest sprzedaż lub zakup firmy. Obie strony będą wtedy zainteresowane otrzymaniem tej informacji, gdyż wtedy łatwiej jest im ustalić jakiś kompromis. Ale o wycenę zapewne firma poproszona zostanie także wtedy, gdy będzie planować swój podział czy emisję pakietu akcji, przy postępowaniu arbitrażowym, i jeszcze w dużej ilości innych sytuacji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.